Nextry.pl - Agencja Interaktywna

Klient: onet.pl    Adres strony: www.onet.pl    Data realizacji: 16-03-2012    Użyte technologie: PHP, MySQL, HTML5   ZAKRES DZIAŁAŃ


  • przygotowanie atrakcyjnej grafiki nawiązującej do starej
  • wdrożenie systemu CMS
  • instalacja oraz konfiguracja serwera www


O REALIZACJI


Rząd przyjął "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" przedłożony przez ministra skarbu w marcu. Minister planował całkowite pozbycie się udziałów w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne. Dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego.

Z planu na lata 2012-13 opublikowanego przez resort skarbu wynika, że działania prywatyzacyjne będą dotyczyć 279 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, 15 nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, 4 nadzorowanych przez ministra gospodarki oraz 2 nadzorowanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.